Projecten

 

2018 en 2019

Voor 2018 en 2019 hebben zich alweer 4 sponsors aangemeld om mee te helpen de creatieve educatieve en sociale projecten voor zo'n 300 abandoned kinderen en volwassenen in de Roemeense dorpen Valea Screzii en Valea Plopului verder te ontwikkelen. De projecten Hans Loots Studiefonds, Continuing Stories en coaching worden door onze samenwerkingspartner FICF uit Boekarest onder een noemer ondergebracht: Program Valea Plopului. Het bedrag dat nodig is om zo'n 300 Abandoned kinderen, kansarme (jonge) moeders en vereenzaamde deels dementerende ouderen op een creatieve therapeutische basis in hun ontwikkeling te ondersteunen en weer eigenwaarde te kunnen geven, is € 20.000,- voor 2018 en 2019 samen.  
Ja natuurlijk zijn we blij met iedere euro bijdrage. We sturen u graag per mail wat meer informatie wanneer u wenst bij te dragen. Mailt u daarvoor naar Arno Huibers (secretaris)  

Roemenië Continuing Story: van de benodigde € 10.000,- in 2018 heeft de stichting € 3000,- bijgedragen. Bij lange na niet wat nodig is, zodat het project op kleine schaal is voortgezet.  
Roemenië Hans Loots studiefonds: In 2018 en 2019 draagt de stichting € 2000,- bij aan onkosten voor de studie van abandoned children.
* Dementie In 2018 draagt de stichting € 4500,- bj aan het boek Dementie met een glimlach. Dit boek ligt sinds november 2018 in de boekhandel. Meer informatie en bestelinfo zie: https://lecturis.nl/product/dementie-met-een-glimlach/  

2017

Het is ons gelukt om 3 projecten uit te breiden in Roemenië en opnieuw een tournee mee te sponsoren langs asielzoekerscentra.

* Continuing stories (2 projecten)
Roemeens project met ouderen (deels dementerend)
Met inhoudelijke en financiële ondersteuning van onze Roemeense samenwerkingspartner FICF (Boekarest) wordt door een Roemeense creatief therapeutisch psycholoog, 1 'social worker' en 1 psycholoog gecoacht in hun tweewekelijkse werken met:
1) verstoten jonge (deels teener)moeders, 2) ouderen deels dementerend 3) abandoned children.
Dit jaar is voor coaching 3520,- nodig en voor de projecten zelf € 3960,-. Deze bedragen zijn inmiddels bijeengebracht dankzij 3 sponsors.

* Hans Loots studiefonds

Ook dit jaar willen we Roemeense kinderen in kansarme posities (verlaten, verstoten, verkracht, wezen) helpen om te kunnen studeren aan het vervolg- en evt. universitair onderwijs. Dit gebeurt door hele concrete zaken financieel te ondersteunen zoals schoolboeken, reisgeld, onderdak etc. Op jaarbasis is daarvoor € 2500,- nodig wat voor 2017 is gelukt. 

* AZC-s / asielzoekerscentra

Stichting Clown en comedie is een van de donateurs van stichting het Wolkentheater Amsterdam (ANBI) voor een Sinterklaastournee langs 25 asielzoekerscentra van 22 november t/m 6 december 2016. Wij doen mee omdat kinderen altijd 'de dupe zijn' buiten hun schuld om. Geen kind kiest er vrijwillig voor om naar Nederland te komen. Om ook buiten de hele Zwarte Pietendiscussie te blijven besluiten acteurs van Arno Huibers Theaterproducties beide Pieten als subtiele clownpersonages te profileren in hun eigen huidskleur... met neus!

2016 

AZC-s / asielzoekerscentra

AZC tour 2016

Stichting Clown en comedie is een van de donateurs van stichting het Wolkentheater Amsterdam (ANBI) voor een Sinterklaastournee langs 28 asielzoekerscentra van 21 november t/m 5 december 2016. Wij blijven buiten de discussie van het vreemdelingenbeleid maar doen mee omdat kinderen altijd 'de dupe zijn' buiten hun schuld om. Geen kind kiest er vrijwillig voor om naar Nederland te komen. Om ook buiten de hele Zwarte Pietendiscussie te blijven besluiten acteurs van Arno Huibers Theaterproducties Sinterklaas een modern zingende cultstatus te bezorgen en beide Pieten als subtiele clownpersonages te profileren in hun eigen huidskleur. Dat alle 3 de neuzen (incl. die van Sint) rood zijn zal wel toeval zijn.

* AZC-s In juli vond een uiterst geslaagde tweede tournee plaats langs 22 asielzoekerscentra in Nederland waarin Arno Huibers Theaterproducties in directe samenwerking met stng. het Wolkentheater voorstellingen verzorgde voor kinderen in asielzoekerscentra. Eind 2015 is een eerste tournee ism. stichting het Wolkentheater (Amsterdam) bijzonder geslaagd. 
Er staat een nieuwe tournee gepland in november 2016. In de polariserende discussie voor of tegen asielzoekers/vluchtelingen neemt de stichting geen standpunt in. We gaan ervan uit dat kinderen altijd de dupe zijn van ongewilde situaties. Onze prioriteit ligt bij een moment van vreugdebeleving bij deze kinderen. Zij zijn de volwassenen van de toekomst en hebben door de voorstellingen in ieder geval een positieve vreugdevolle herinnering. 

Continuing stories (Roemenië)
In 2015 werden onderstaande projecten vanuit Boekarest gecoördineerd en opgezet. Door het succes is besloten om tot een structurele opzet te komen, waarbij psychologen uit Boekarest plaatselijke mensen gaan coachen om 'van binnenuit' onderstaande programma's door te kunnen zetten. Stng. clown en comedie financiert hierbij de begeleidende coach/trainer. Hiermee is een bedrag van € 3960,- gemoeid.
- Een kreativiteits- en stimulerings programma voor oude vereenzaamde mensen in een opvangshuis in Roemenië. (verdere info zie onder 2015)
- Een educatief programma voor moeders, afkomstig uit situaties van misbruik, verkrachting, mishandeling en veelal met een laag tot zeer laag verstandelijk niveau. (verdere info zie onder 2015)
Hans Loots Studiefonds voor abandoned children in 2 Roemeense 'kinderdorpen'. Ism. onze Roemeense partner FICF. Ondersteuningsproject om het studeren mogelijk te maken voor aboandoned children in middelbaar onderwijs.. Begroting € 2500,-  

2015

* Project Steps for life ! (Roemenië)
Een project dat uit drie verschillende onderdelen bestaat.
- Een kreativiteits- en stimulerings programma voor oude vereenzaamde mensen in een opvangshuis in Roemenië.
Ouderen zijn een van de meest achtergestelde groepen in Roemenië. Hun drama is nog groter doordat ze als een last worden ervaren voor de samenleving. In samenwerking met onze Roemeense partner FICF wordt een speciaal programma opgezet in Valea Screzii. 
- Tijdens het afgelopen jaar werkte FICF voornamelijk met de moeders, afkomstig uit situaties van misbruik, verkrachting, mishandeling en veelal met een laag tot zeer laag verstandelijk niveau. Er werd vastgesteld dat voor betere resultaten investering nodig is op drie niveaus: werken met de moeders, met hun kinderen en ook met het personeel van de plaatselijke instelling/opvang. 
- Als derde poot van dit project Steps for life is een leerkracht aan te trekken om de ‘abandoned’ kinderen uit het kinderdorp huiswerkbegeleiding te geven en waar nodig bijlessen.Totale begroting voor 2015 € 15.556,- Dankzij diverse giften is tweederde deel reeds overgemaakt aan onze Roemeense partner FICF, zodat de projecten van start zijn gegaan.
* Sponsoring Hans Loots Studiefonds voor abandoned children in 2 Roemeense 'kinderdorpen'. Ism. onze Roemeense partner FICF. Ondersteuningsproject om het studeren mogelijk te maken voor aboandoned children in middelbaar onderwijs.. Begroting € 2500,- 
Tussen 1 maart en 3 augustus 2015 is overgemaakt € 3200,- en heeft een donateur zich garant gesteld voor 3 jaar a € 500,- per jaar.
* In juni heeft de stichting bemiddeld met een tournee van Arno Huibers Theaterproducties (Clowns Gift) naar achtergestelde gebieden en orphanages In Roemenië. Dit bracht geen kosten met zich mee. 

2014
* Ondersteuning van het project Lifeskills in Valea Screzii en Valea Plopului (kinderdorpen Roemenië). Dit project richt zich in 2014 op 2 doelgroepen: *educatie teenermoeders en mishandelde/verkrachte/verstoten moeders *educatie van verlaten kinderen tussen 12 - 18 op weg naar een zelfstandig bestaan. Het project wordt uitgevoerd door psychologen (art-therapy) van onze partner FICF (Boekarest) in directe samenwerking met de Roemeens Orthodoxe priester Father Tanase van de Roemeense stichting Pro Vita.
* 8 Daagse therapeutische workshop 'Mijn Land' aan Roemeense kinderpsychologen / psychiaters. Ism. en in het gebouw van onze Roemeense partner FICF (Boekarest). De workshop stond olv. de Eindhovense stichting Carte Blanche welke grote expertise heeft met creatieve therapie bij verstandelijk anderen, mensen met autisme, psychiatrische verledens en hedens etc.
* Sponsoring Hans Loots Studiefonds voor abandoned children in 2 Roemeense 'kinderdorpen'. Ism. onze Roemeense partner FICF. Ondersteuningsproject om het studeren mogelijk te maken voor aboandoned children in middelbaar onderwijs.. Begroting van € 2500,- overgemaakt dankzij 3 donateurs.

2013 
* Oprichting stng.Just100heroes voor 'abandoned children' in Roemenië. Deze stichting heeft zich t/m 31 december 2014 gericht op donaties voor abandon children in Roemenië.
* Ondersteuning meerdere jaargangen van theater-muziekprojecten voor armlastige kinderen in Roemenië via Droomkracht (2002 tot heden)
* Financiële en artistieke ondersteuning van Camp at your home. Trainingen van cultureel-educatieve projecten voor kansarme kinderen in Roemeense achterstandsdorpen. 

2010
* Financiering clownsbezoek psychiatrie Enschede
* Actie voor restauratie na brand van cultureel onderkomen in 'kinderdorp' Pro Vita in Valea Screzii (Roemenië)

2008 
Aanzet en ondersteuning Lifeskills: project om ‘abandoned’ children in Roemenië zelfstandig in het leven te laten staan

2002
Aanzet en opzet Droomkracht: creatieve workshops voor ‘abandoned’children in Roemenië  

1999 
Mijn vriend de clown / Stng. miMakkus: clownsopleiding dementen enverstandelijk anderen

1998
Subsidie-aanvragen voor ontwikkeling van maatschappelijk/literair relevante voorstellingen

1995 - 1997
Subsidie-aanvragen in kader licht / geluid / zitinrichting Arno's Theater; een klein theater met multifunctionele en multiculturele mogelijkheden.

1993/1994 
Aanzet en opzet Cliniclowns Roemenië

1993 
Aanzet tot doorontwikkelen van Cliniclowns Nederland ism. stichting achter de regenboog en stng. Cliniclowns

1985 - 1992
Diverse theaterprojecten gericht op maatschappelijke en literaire thema's.