Informatie

 

De stichting Clown & Comedie is opgericht in 1985
Op 6 september 1995 is de stichting Clown en comedie gerangschikt onder instellingen als bedoeld in art 24, lid 4 Succesiewet 1956.
De stichting heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Guus de Rouw, voormalig directeur Makelaarskantoor Huibers, Eindhoven
Penningmeester: Chris Baelemans / Directeur Dukers en Baelemans Tilburg (opleiding financiële dienstverlening) / www.dukers-baelemans.nl
Secretaris: Arno Huibers / Clown, theatermaker, regisseur Eindhoven / www.arnohuibers.nl

Het beloningsbeleid
- Bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.
- De stichting heeft niemand in loondienst.
- Ingeval van ondersteuning van theateractiviteiten in het kader van maatschappelijk relevante projecten waar voorstellingen van Arno Huibers bij betrokken zijn, wordt dit transparant gecommuniceerd bij de aanvraag van subsidies of naar de schenkers van giften.

Doelstellingen
- verzorgen van optredens en uitvoeringen / in het kader van cultureel-sociaal-maatschappelijke projecten (vb: projecten voor zwerfkinderen in Roemenië)
- onderricht in artistieke expressie / in het kader van therapeutische ontwikkelingen (vb: workshops zorgsector in kader Alzheimer/dementie; training aan creatieve therapeuten)
- ontwikkelen en aanmoedigen van creativiteit / in het kader van educatief-culturele projecten (vb: programmering van talentvolle jonge kunstenaars)
- verlenen van ideële steun aan kunstenaars / in zowel artistieke ontwikkeling als in maatschappelijk relevante projekten (vb: theater met thematiek pesten op school)
- bemiddelen bij tot stand komen van theaterproducties / indien gerelateerd aan artistieke vernieuwing.

Het beleidsplan
De stichting Clown en comedie ondersteunt culturele en ook maatschappelijk sociaal relevante projecten. Voorbeelden: mede aan basis van Cliniclowns Ned.+Roemenië (1993); ontstaan stng. miMakkus (Alzheimer / 1999 1ste experiment); ontstaan stng. Droomkracht (zwerfkinderen Roemenië - 2001 1ste experiment).
Toekomstige ideeën en projecten worden getoetst door het bestuur aan de doelstellingen van de stichting.
Voor de toekomst staat gepland programmering en begeleiding van voorstellingen door jonge theatermakers, met voorkeur gerelateerd aan humor.
De stichting blijft ook in 2017, 2018 en 2019 nauw betrokken bij diverse Roemeense projecten voor verstoten/verlaten kinderen; mishandelde kinderen; verkrachte teenermoeders; alleenstaande vergeten ouderen met dementie; educatie voor voormalig zwerfkinderen; coaching Roemeense psychologen/creatief therapeuten (zie ook projecten)

Links naar de documenten:

subsidies-bestemming.doc
jaarrekening2012.pdf
jaarrekening2013.pdf
jaarrekening2014.pdf
jaarrekening2015.pdf 
jaarrekening2016.pdf
jaarrekening2017.pdf